Sem vložte podnadpis

Fotografování koní 

Na sváteční úterý, tedy 8. května, jsem vyrazila společně s Jarčou a Karin nejprve do Uhříněvsi, do mého ateliéru, kde jsme společně prošly potřebnou teorii k fotografování koní a následně jsme se přesunuly do stáje nedaleko Prahy, kde na náš čekali tři nádherní Clydesdalové. Jedna kobylka a dva hřebci. Postupně jsme si nechali všechny předvést nejen na ruce v lese, na cestě, ale i v řepkovém poli a na závěr ve volnosti v pohybu. Byla opravdu spousta možností, jak tyto krásné koně zachytit a jako bonus nám krásně přálo i počasí, takže jsme si den skutečně skvěle užily. Na závěr jsem se vrátila s Karin zpět do ateliéru, kde jsme společně pokračovaly na úpravách fotografií v Adobe Lightroom. Na výslednou galerii fotografií se podívej pod tímto odkazem!